VOORLICHTING EN EDUCATIE

De belangrijkste doelstelling van RECHTOP binnen voorlichting en educatie is je mee te nemen naar een andere kant van onze maatschappij en een ander inzicht te geven in de feiten, achtergronden, oorzaken en gevolgen van dakloos zijn.
Een kant waar de fundamentele menselijke behoeften niet zo maar vanzelfsprekend zijn, een kant waar het dagelijks leven,  rauwe randen heeft die niet zo maar glad gepolijst kunnen worden.

Onze voorlichting- en educatie activiteiten zijn ondergebracht onder twee werk titels,
OVER”LEVEN” OP STRAAT en DAKLOOS VOOR EEN DAG.
In de uitvoering is er een hoofdrol weggelegd voor mensen van de straat met ervaring, zij hebben het beleefd en geleefd of beleven het nog dagelijks en afhankelijk van de behoefte aangevuld met professionals uit verschillende disciplines zoals verslavingszorg of hulpverlening en psychiatrie.

VOORLICHTING EN EDUCATIE bieden wij in verschillende vormen en dat varieert van lezingen, workshops, onze STREETLIFE030 stadswandeling tot paneldiscussies etc.
De inhoud wordt hoofdzakelijk afgestemd op de samenstelling en behoefte van de doelgroep, een lezing voor jongeren is natuurlijk anders dan een workshop met frontline medewerkers van een instantie of medewerkers van het bureau Handhaving.
Meer weten? Neem CONTACT met ons op!

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Elke project is maatwerk en daarom ook niet zomaar van een prijskaartje te voorzien.
Belangrijk om te weten is dat RECHTOP volledig onafhankelijk is, geen subsidie ontvangt, geen salarissen betaald, geen kantoor heeft en zelf zorgt voor de noodzakelijke maar zeer beperkte financiering van de eigen organisatie.
Het grootste deel van door ons gegenereerde inkomsten gaat daarom ook direct terug naar de dak en thuislozen in Utrecht in de vorm van vrijwilligersvergoeding, maaltijden, kleding, beltegoed, treinkaartjes, ID bewijzen, etc. en ondersteuning van andere waardevolle projecten.

Reacties zijn gesloten.