STICHTING RECHTOP, belangenbehartiger Dak en Thuislozen Utrecht

 

“BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD”

vanuit die visie en uit eigen ervaring met dak en thuisloosheid is Stichting RECHTOP ontstaan.

De missie van RECHTOP is  er te zijn als onafhankelijke individuele en collectieve belangenbehartiger voor dak en thuislozen in Utrecht en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van dakloosheid.
RECHTOP is geen hulpverleningsorganisatie en heeft ook niet de ambitie dat te worden.
Onafhankelijke cliëntondersteuning en toe leiden tot de meest passende en adequate hulpverlening die beschikbaar is, zien wij als onze kerntaak.
Altijd onder de regie van de “cliënt”, soms in de rol van “partner” voor de reguliere hulpverlening maar wanneer nodig ook als “straatadvocaat” , met als enig doel, mensen van de straat te krijgen.
Wij voeren geen regie, wij voeren uit!

RECHTOP ontvangt geen subsidie en kiest hier bewust voor om volledige onafhankelijk te zijn en te blijven.
Wij hebben geen betaalde medewerkers, geen kantoor etc, wij doen ons werk gewoon op straat.
Maar natuurlijk is er een beperkte financiering van onze activiteiten nodig .
Met de STREETLIFE030 stadswandelingen, onze voorlichtingsprogramma’s,
andere activiteiten en de ondersteuning die wij verder ontvangen uit de maatschappij, zorgen wij hier zelf voor.
RECHTOP  dient geen enkel ander belang dan het belang van de dak- en thuislozen in Utrecht.

Wil je MEER WETEN  over wat RECHTOP doet, voel je maatschappelijke betrokkenheid en wil je weten of je daar iets mee kan doen,  bijvoorbeeld door ons te ondersteunen?
Neem dan CONTACT met ons op, of STEUN ONS als SUPPORTER of DONATEUR

Reacties gesloten.