Stichting RECHTOP – Belangenbehartiger Dak- en Thuislozen Utrecht

Logo Rechtop Belangenbehartiging Dak- en Thuislozen

Stichting RECHTOP is ontstaan vanuit dak- en thuislozen, en uit eigen ervaringen met:

    • dakloosheid;
    • dagopvang nachtopvang;
    • maatschappelijk werk;
    • en overige hulpverleningsorganisaties.

De missie van RECHTOP wordt het best verwoord in een uitspraak van Mahatma Gandhi
“Be the change you wish to see in the world”

De doelstellingen en ambities van RECHTOP zijn volledig gericht op de dak- en thuislozen.
Stichting RECHTOP heeft geen betaalde medewerkers, geen kantoor en ontvangt geen subsidie.
Onafhankelijke cliëntondersteuning en toe leiden tot de meest adequate hulpverlening die beschikbaar is, zien wij als onze kerntaak.
Soms in de rol als partner voor de “reguliere” hulpverlening maar wanneer nodig ook als “straatadvocaat” , met als enig doel, kwetsbaren van de straat te krijgen.
Buiten deze individuele cliëntondersteuning is collectieve belangenbehartiging de andere speerpunt van onze activiteiten.

Stichting RECHTOP  dient geen ander belang dan het belang van de dak- en thuislozen in Utrecht.

Ben of ken jij een partij die deze kwetsbare groep van onze samenleving een warm hart toedraagt?
Voel je maatschappelijke betrokkenheid en wil je daar iets mee doen? Neem dan contact met ons op.

Wat is Stichting RECHTOP niet?

Stichting RECHTOP is geen hulpverlener en heeft ook geen voornemen dit te worden.

Reacties gesloten