STICHTING RECHTOP, belangenbehartiger Dak en Thuislozen Utrecht

BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD”

vanuit die visie en uit eigen ervaring met dak en thuisloosheid is Stichting RECHTOP ontstaan.

De missie van RECHTOP is er te zijn als ONAFHANKELIJKE, INDIVIDUELE en COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGER voor dak en thuislozen in Utrecht en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van dakloosheid.
RECHTOP is absoluut geen hulpverleningsorganisatie of hulpverlener, en heeft ook niet de ambitie dat te worden.
ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING en toe leiden tot de meest passende en adequate hulpverlening die beschikbaar is, zien wij als onze kerntaak.
Altijd onder de REGIE VAN DE KLANT, soms in de rol van “partner” voor de reguliere hulpverlening maar wanneer nodig ook als “straatadvocaat”.  Met als enig doel, mensen van de straat te krijgen of te houden.
Dus een soort makelaar/intermediair maar zeker een vertrouwenspersoon die de weg weet en gids kan zijn in de heftigheid van de problematiek van dakloosheid en het labyrint van de formele hulpverlening.
Wij voeren geen regie, wij voeren uit!

RECHTOP ontvangt geen subsidie en wil geen  subsidie
en kiest hier bewust voor,
om volledige onafhankelijk te zijn en te blijven.
Wij hebben geen betaalde medewerkers, geen kantoor etc,
wij doen ons werk gewoon op straat.

Maar natuurlijk is er een beperkte financiering van onze activiteiten nodig .
Met onze STREETLIFE030 stadswandelingen, en onze
“DAKLOOS VOOR EEN DAG” en “OVERLEVEN OP STRAAT” 
voorlichtingsconcepten, andere activiteiten en de ondersteuning die wij ontvangen uit de maatschappij, zorgen wij hier zelf voor.
RECHTOP dient geen enkel ander belang dan het belang van de dak- en thuislozen in Utrecht.

Wil je MEER WETEN  over wat RECHTOP doet, voel je maatschappelijke betrokkenheid en wil je weten of je daar iets mee kan doen,  bijvoorbeeld door ons te ondersteunen?
Neem dan CONTACT met ons op, of STEUN ONS als SUPPORTER of DONATEUR

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.