“CASE STUDIES”

Case studies zijn het verhaal, onze analyse en visie, de persoonlijke en maatschappelijke consequenties en mogelijke oplossingen, van individuele casussen of van algemene problematiek, waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden.
Een belangrijke voorwaarde waar case studies aan moeten voldoen is dat zij niet incidenteel zijn, maar structureel en/of exemplarisch.
En nog belangrijker! RECHTOP kan alleen individuele Case Studies publiceren met instemming van het individu waar het om gaat!

“CONTENT IS IN ONTWIKKELING” wij zijn hard aan het werk voor onze eerste publicatie.

Case studies in ontwikkeling

  • Het boete spook CJIB
  • EVRM, onze grondwet en het recht op passende adequate huisvesting.
  • Resultaten van decentralisatie in het sociaal domein
  • Weer dakloos na detentie
  •  “Op de wachtlijst” en nu?
  • Bewindvoering of verplicht budgetbeheer lijkt soms levenslange gevangenisstraf

Reacties zijn gesloten.