OVER “LEVEN” OP STRAAT®

VOORLICHTING EN EDUCATIE OVER DAKLOOS ZIJN,
verhalen, feiten en achtergronden van het straatleven vanuit de mens die het heeft beleefd en overleefd.
Doelstelling van dit project is inzicht te geven in wat de dagelijkse praktijk is van een dakloos bestaan.
Zowel vanuit het perspectief van een (ex)verslaafde (ex) dakloze maar ook vanuit niet verslaafde daklozen of zwerfjongeren.
OVER”LEVEN” OP STRAAT is een voorlichtingsproject dat gaat over dakloos worden en dakloos zijn.
Het gaat over oorzaken, feiten en achtergronden, de rol van verslaving en psychiatrie.
Dit alles verteld door mensen, die uit eigen ervaring weten hoe het is om dakloos te worden en te zijn.

WAT IS DE INHOUD?
De basis is altijd de persoonlijke verhalen van (ex) daklozen, (ex) verslaafden.
Geen twijfel over de realiteit van hun verhaal, zij hebben het beleefd of zijn nog bezig met overleven.
Verhalen die worden aangevuld en onderbouwd met feiten en cijfers uit onderzoeksrapporten en publicaties over op straat levende mensen, de problematiek in het algemeen etc.
Een sleutel woord is interactie.
Vragen, dialoog, een soort maatschappelijke discussie over de zaak van daklozen, geeft nieuw inzicht en misschien wel nieuwe oplossingen of aanpak.
De tijd die je voor het programma moet uittrekken is tussen anderhalf en twee uur.

VOOR WIE?
Voor iedereen omdat wij maatwerk leveren,
van professionals zoals frontline medewerkers van gemeenten en hulpverleninginstanties of bureau Handhaving tot aan gemeenteraadsfracties of gewoon een jongeren afdeling van een kerkgenootschap of een jaarclub van een studentenvereniging.

Meer weten? Neem CONTACT met ons op!

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Elke project is maatwerk en daarom ook niet zomaar van een prijskaartje te voorzien.
Belangrijk om te weten is dat RECHTOP volledig onafhankelijk is, geen subsidie ontvangt, geen salarissen betaald, geen kantoor heeft en zelf zorgt voor de noodzakelijke maar zeer beperkte financiering van de eigen organisatie.
Het grootste deel van door ons gegenereerde inkomsten gaat daarom ook direct terug naar de dak en thuislozen in Utrecht in de vorm van vrijwilligersvergoeding, maaltijden, kleding, beltegoed, treinkaartjes, ID bewijzen, etc. en ondersteuning van andere waardevolle projecten.

En nog belangrijker!
Doordat wij maar een zeer beperkte eigen financiële behoefte hebben en wij voorlichting en educatie belangrijker vinden dan wat wij er mee verdienen, hanteren wij ook hier één van onze belangrijkste principes “PAY WHAT YOU WANT OR WHAT YOU CAN AFFORD”.
Wij stellen met u een programma inhoud samen, geven een richtlijn voor de kosten maar u bepaalt wat u kan of wilt betalen.

Reacties zijn gesloten.