DAKLOOS VOOR EEN DAG®

VOORLICHTING EN EDUCATIE DOOR BELEVEN!
Dat is waar DAKLOOS VOOR EEN DAG voor staat.
Een essentieel verschil met voorlichting en educatie in de vorm zoals die er tot nu toe is over het onderwerp dakloosheid.
Verschillende actieve formats die je niet gewoon kennis laten maken met de  “wereld” van dakloos zijn, maar je deze ook laten ervaren door het aangaan van een soort van confrontatie! En daardoor ook een kennismaking vanuit een ander perspectief.

WAT IS DE INHOUD?
Het begint met een introductie met feiten, achtergronden, oorzaken en gevolgen en daarna sturen wij je de straat op en ga je het te beleven!
Een soort van puzzeltocht door het centrum van Utrecht waarbij je opdrachten moet afronden waar een op straat levende mens, dagelijks mee wordt geconfronteerd. Simpele opdrachten die in de straat praktijk wellicht toch niet zo eenvoudig blijken te zijn.
Er wordt afgesloten met een sessie waarin reflectie, het delen van ervaringen, het gevoel, de hoofdrol heeft.
Interactie is een “key-word” bij alle onderdelen van elk programma van RECHTOP.

Voor educatieve doeleinden heeft RECHTOP docentenhandleidingen/lesbrieven ontwikkeld van de verschillende modules/formats

VOOR WIE?
Voor iedereen die op een actieve manier meer wil weten over dakloosheid, feiten, achtergronden en oorzaken, waarbij het niet uit maakt of dit is vanuit maatschappelijke betrokkenheid of professionele betrokkenheid, uit nieuwsgierigheid, om een verschil te maken of gewoon om te begrijpen wat “dakloosheid” betekent voor de mens die er in de realiteit mee te kampen heeft.
En specifieke en verschillende formats zijn beschikbaar voor voorlichting en educatie vanaf het middelbaar onderwijs tot aan universiteit.

Meer weten? Neem CONTACT met ons op!

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Elke project is maatwerk en daarom ook niet zomaar van een prijskaartje te voorzien.
Belangrijk om te weten is dat RECHTOP volledig onafhankelijk is, geen subsidie ontvangt, geen salarissen betaald, geen kantoor heeft en zelf zorgt voor de noodzakelijke maar zeer beperkte financiering van de eigen organisatie.
Het grootste deel van door ons gegenereerde inkomsten gaat daarom ook direct terug naar de dak en thuislozen in Utrecht in de vorm van vrijwilligersvergoeding, maaltijden, kleding, beltegoed, treinkaartjes, ID bewijzen, etc. en ondersteuning van andere waardevolle projecten.

En nog belangrijker!
Doordat wij maar een zeer beperkte eigen financiële behoefte hebben en wij voorlichting en educatie belangrijker vinden dan wat wij er mee verdienen, hanteren wij ook hier één van onze belangrijkste principes “PAY WHAT YOU WANT OR WHAT YOU CAN AFFORD”.
Wij stellen met u een programma inhoud samen, geven een richtlijn voor de kosten maar u bepaalt wat u kan of wilt betalen.

Reacties zijn gesloten.