DAKLOOS VOOR EEN DAG®

Is een voorlichtingsproject over de “wereld” van dakloos zijn in Utrecht.
Het is bedoeld voor frontlinie medewerkers van gemeenten, maatschappelijk werk organisaties en andere instellingen in die gemeentes die voor Maatschappelijke Ondersteuning van daklozen, behoren tot de centrum gemeente Utrecht.
Doelstelling van het project is het vergroten van kennis, inzicht en inleving over de wereld waar een cliënt in terecht komt als hij is aangewezen op Utrecht voor Maatschappelijke Opvang of beschermd wonen.
De resultaten die worden nagestreefd zijn een betere en effectievere cliënt behandeling en tevens een betere toeleiding tot hulpverlening.

Reacties gesloten