Organisatie

Wie Zijn Rechtop?

De dagelijkse operationele uitvoering van RECHTOP is volledig in handen van (ex) dak- en thuislozen uit alle groepen en culturen.
De continuïteit wordt gewaarborgd door een kern van (ex) dak- en thuislozen, ervarings- experts die zich committeren aan onze zaak.
Voor specifieke projecten kan het zijn dat er in enige vorm derden worden ingezet die bijvoorbeeld zorg dragen voor coördinatie en afstemming met andere organisaties of waarvoor specifieke kennis of kunde is vereist.
Maar dit zal altijd en alleen op pro deo basis zijn, omdat RECHTOP nu eenmaal geen salarissen betaald.

Reacties zijn gesloten.