Organisatie

Wie Zijn Rechtop?

De dagelijkse operationele uitvoering van RECHTOP is volledig in handen van (ex) dak- en thuislozen uit alle groepen en culturen.
De continuïteit wordt gewaarborgd door een kern van (ex) dak- en thuislozen, ervaringsdeskundigen die zich committeren aan deze zaak.
Voor specifieke projecten kan het zijn dat er in enige vorm beroepskrachten worden ingezet die bijvoorbeeld zorg dragen voor coördinatie en afstemming met andere organisaties of waarvoor specifieke kennis of kunde is vereist.

Bestuur

Stichting Rechtop heeft een bestuurlijke structuur conform de Utrechtse voorwaarden voor een goed bestuur 2012

Reacties gesloten