DOELSTELLINGEN

  • Ondersteunen van dak- en thuislozen bij dagelijkse praktische zaken waarvoor (nog) geen invulling is van maatschappelijk werk, reguliere hulporganisaties, lokale overheid en overige instanties, een STRAATMAATJE
    Kortom, het dichten van de gaten in het vangnet, informele onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Handhaving en verbetering van de rechtspositie van dak- en thuislozen als groep, maar natuurlijk ook in individuele gevallen.
  • Het helpen en ondersteunen van de lokale overheid en alle andere betrokken organisaties met signalering, input, plannen en projecten, die de situatie en positie van dak- en thuislozen verbetert.
  • Het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van dak- en thuislozen in het algemeen door het onder de aandacht brengen en houden van onze zaak bij de politiek en het grote publiek.
  • Ontwikkelen van innovatieve ideeën en PROJECTEN voor de ondersteuning van dak- en thuislozen in het dagelijkse bestaan, en nieuwe vormen van herstelwerk.
    In onze aanpak en uitvoering zal altijd actief gezocht worden naar samenwerking met bestaande hulpverlening, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid.

 

Reacties zijn gesloten.