Rechtop bijna een jaar officieel

Stichting RECHTOP is bijna een jaar formeel een feit.
Dank aan die dit mogelijk gemaakt hebben,
de meest prominente plaats voor de familie van Daalen, jullie hebben zo een wezenlijke bijdrage geleverd, zowel financieel, praktisch maar nog meer spiritueel en energiegevend. Deze vriendschap is bijzonder waardevol geweest voor RECHTOP afgelopen jaar en zeker praktisch van onschatbare waarde  voor de dak en thuislozen in Utrecht.
Chantal Suisa Runne, jij bent zo bijzonder geweest om ons te laten en blijven geloven in verbinding.
Cs Veritas jonge mensen die zich inzetten voor de bijzonder kwetsbaren in onze samenleving en gewoon moeite doen.
Het Grachtenatelier, Zizo, Colour Kitchen, EMIC projects Sanne en Nathalie en iedereen die wij vergeten.

Dank dat jullie een bijdrage hebben geleverd aan RECHTOP.

 

Shiamkoemar

Na onze aangifte inzake het overlijden van Shiamkoemar is het (heropende) onderzoek naar zijn verdrinken en de omstandigheden die daartoe hebben geleid bij de politie afgerond en ligt het nu bij het Openbaar Ministerie.
In afwachting van wat daaruit komt zijn wij al wel gestart met een eventuele artikel 12 procedure, mocht het OM besluiten tot geen verdere actie.

Gemeente onderzoekt schorsing/time-out beleid in maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Eindelijk lijkt de inhoudelijke discussie op gang gekomen.
In de beantwoording van, door de ChristenUnie, gestelde vragen aan de wethouder is goed nieuws te lezen.

“Op dit moment loopt er – in relatie tot de gezamenlijke zorgplicht in de keten – een opdracht aan de
MO/BW-instellingen om het schorsingsbeleid te onderzoeken.
De toezichthouder Wmo heeft als taak om als er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden te
onderzoeken of de juiste ondersteuning is geboden. Naar aanleiding van deze specifieke situatie zijn
de MO/BW-instellingen gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan het gebruik van time-out
maatregelen. Concreet wordt gevraagd om in kaart te brengen welke protocollen zij hanteren, wat de
huidige ervaringen met de inzet van time out-maatregelen zijn, hoe adequaat deze zijn en of er
alternatieven mogelijk zijn. Het is belangrijk dat cliënten hierbij worden betrokken.”

Beantwoording SV 2017 nr 120 over Inzet en gebruik time-out maatregelen in beschermd wonen (1)

Jonge Democraten Utrecht

Op 2 oktober heeft RECHTOP een bijdrage mogen leveren aan een avond van de Jonge Democraten Utrecht.
Het topic was de ontwikkeling van het stations gebied en onze bijdrage ging voornamelijk over het donkere verleden van Utrecht met de Tunnel (Kartondorp) en de verslaafden/daklozen scene van eind 90 er jaren.
Maar ook het NU van de daklozen wereld is aan bod gekomen.
Fantastische avond met zeer maatschappelijk betrokken mensen die in de (nabije) toekomst het verschil kunnen maken.
Namens Marcel, Fred en Stichting RECHTOP onze dank voor deze mogelijkheid.

Aangifte art 255 WvS voor Shiamkoemar

Het wordt soms niet makkelijk gemaakt maar vrijdag 20 oktober om 14:30 kunnen we eindelijk aangifte doen van de calamiteit waar Shiamkoemar het slachtoffer van is geworden.
Het doel van het doen van deze aangifte is absoluut niet het zoeken naar vergelding maar alleen het creëren van een opening.
Een opening die het slechte beleid om bijzonder kwetsbaren met een complexe problematiek op straat te sturen met time outs of schorsing, moet laten ophouden.
Het vinden en benoemen van een schuldige is niet interessant, het vinden van een oplossing wel!

 

Onderzoek “opvang en zorg voor daklozen in Utrecht” door de Rekenkamer Utrecht

Op uitnodiging van de Rekenkamer heeft RECHTOP vandaag een bijdrage mogen leveren aan het onderzoek dat de Rekenkamer doet naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht.
Dank voor de “open minded” aanpak en de mogelijkheid om de stem van de straat te laten horen.
Meer info vindt je hier
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/20170424_Onderzoeksplan_RKU_-_Opvang_en_zorg_daklozen_Utrecht.pdf

 

ChristenUnie stelt vragen over Time Out en WMO toezicht

Gisteren heeft Maarten van Ooijen van de CU Utrecht schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de toepassing van time out’s bij verschillende instellingen in Utrecht en het WMO toezicht.
Time out’s die worden ingezet als maatregel bij zeer kwetsbare mensen die in verschillende vormen van opvang en beschermd wonen, verblijven.
Kwetsbare mensen die gedrag vertonen dat een symptoom is van hun problematiek, worden regelmatig de straat opgestuurd door juist diegene, die door de maatschappij zijn ingehuurd om voor hen te zorgen.
Hen te behoeden voor gevaar voor zichzelf of voor anderen.
RECHTOP is bijvoorbeeld bekend met gevallen van mensen met ernstige problematiek (verslaving, psychiatrisch) die agressief gedrag vertonen in een instelling, geschorst worden en dan naar de nachtopvang worden gestuurd voor een aantal dagen waardoor zij geen zorg en begeleiding krijgen omdat de NO niet meer is dan bed, bad, brood.
Deze mensen zijn van 10:00 tot 20:00 veroordeeld tot de straat, zonder begeleiding, zorg en toezicht.

Voor onze vriend van de straat, Shiamkoemar,  is een time out noodlottig afgelopen, verdronken in een singeltje in Overvecht.
Wat is de volgende calamiteit? en hoeveel andere calamiteiten zijn er wellicht al geweest?

RECHTOP blijft zich inzetten om dit soort misstanden in de maatschappelijke opvang, aan te pakken.
Bij voorkeur doen wij dit in dialoog/gesprek met de betrokken partijen maar voor dialoog en gesprek is het noodzakelijk dat partijen open staan hiervoor.
Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat hier weinig sprake van is bij nagenoeg alle keten partners, wethouder en ambtenarij.
Keer op keer wordt er een spel gespeeld van vertragen, zich beroepen op privacy wetgeving, afhouden en afsluiten in plaats van een open houding en instelling om zaken te verbeteren.
RECHTOP beseft dat het niet eenvoudig is en heeft ook niet direct panklare oplossingen, maar verbetering begint bij het besef en erkenning  dat het nu niet goed gaat.