Nieuwe energie

Bij het maken van een concept begroting voor 2021 kwam ik tot de pijnlijke conclusie dat het volledig wegvallen van onze inkomsten door onze STREETLIFE030 stadswandeling vanwege Corona,
het financiële bestaansrecht van RECHTOP er niet meer was en wij moesten stoppen.
Wij hebben en willen geen subsidie en als dan ons eigen verdien vermogen door Corona is weggevaagd, was er geen andere optie.
De maatschappij, waar RECHTOP deel van is, en in gelooft, is opgestaan en heeft besloten dat RECHTOP moet blijven bestaan.
Binnen 24 uur na ons bericht op twitter is de financiële basis van RECHTOP voorlopig voor de komende periode gegarandeerd en kunnen wij ons werk op straat blijven doen!
Buiten de financiële steun waren alle berichten via twitter, WA en mail ook ongelooflijk ondersteunend om niet op te geven en gewoon door te gaan.
RECHTOP blijft strijden voor de belangen van dak en thuislozen in Utrecht!

Vrouwen!!

Vandaag kregen wij in de dagopvang voor dak en thuislozen een reality check.
Er word veel kleding e.d. gedoneerd voor mannen maar heel weinig voor vrouwen.
Natuurlijk geanonimiseerd maar hier een voorbeeld.
Daria is een vrouw van begin 40 en al meer dan 3 jaar in Nederland en in en uit bij de nachtopvang in Utrecht, afkomstig uit een MOE land, met een achtergrond en verleden waar wij allen waarschijnlijk van zouden gruwelen.
Daria is niet rechthebbend, geen uitkering, geen voorzieningen muv bed, bad brood bij de nachtopvang.
Daria is sterk, zij houdt zich al zolang overeind op straat en natuurlijk is er sprake van problematiek in wat voor vorm dan ook.
Vanmiddag ging zij douchen in het Catharijnehuis en vroeg een handdoek en het mandje waar ondergoed in zit en gratis is te verkrijgen.
Daria is bijzonder sterk maar fysiek een poppetje.
Het mandje bood niets wat maar een beetje passend en “fris” was.
Verder bleek uit haar vragen aan een vrijwilliger dat zij ongesteld was geworden en er een noodzaak was voor basic en noodzakelijke vrouwen hygiëne producten.
Ongehoord dat dit bestaat in Nederland. Wij waren er doodziek van dat wij niet de middelen hebben, maar het zou zo normaal zijn om met een paar honderd euro niet alleen voor Daria maar ook voor het kleine aantal vrouwen in de nachtopvang een aantal basic dingen gewoon te regelen.
Passend en schoon ondergoed, BH’s, maandverband, tampons, deo en andere verzorgingsproducten e.d.
Vanuit onze eigen ervaring als dakloze en in de nachtopvang weten wij hoe belangrijk het is om vast te kunnen houden aan je menselijke waardigheid en hoe wezenlijk persoonlijke verzorging daarvoor is.
RECHTOP weet nog niet hoe maar wel dat wij Daria en het beperkte aantal vrouwen in de opvang gaan helpen met basics.
Alles vanuit de overtuiging dat geld geen rijkdom is, maar gewoon een betaalmiddel

Shiamkoemar

Na onze aangifte inzake het overlijden van Shiamkoemar is het (heropende) onderzoek naar zijn verdrinken en de omstandigheden die daartoe hebben geleid bij de politie afgerond en ligt het nu bij het Openbaar Ministerie.
In afwachting van wat daaruit komt zijn wij al wel gestart met een eventuele artikel 12 procedure, mocht het OM besluiten tot geen verdere actie.

Gemeente onderzoekt schorsing/time-out beleid in maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Eindelijk lijkt de inhoudelijke discussie op gang gekomen.
In de beantwoording van, door de ChristenUnie, gestelde vragen aan de wethouder is goed nieuws te lezen.

“Op dit moment loopt er – in relatie tot de gezamenlijke zorgplicht in de keten – een opdracht aan de
MO/BW-instellingen om het schorsingsbeleid te onderzoeken.
De toezichthouder Wmo heeft als taak om als er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden te
onderzoeken of de juiste ondersteuning is geboden. Naar aanleiding van deze specifieke situatie zijn
de MO/BW-instellingen gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan het gebruik van time-out
maatregelen. Concreet wordt gevraagd om in kaart te brengen welke protocollen zij hanteren, wat de
huidige ervaringen met de inzet van time out-maatregelen zijn, hoe adequaat deze zijn en of er
alternatieven mogelijk zijn. Het is belangrijk dat cliënten hierbij worden betrokken.”

Beantwoording SV 2017 nr 120 over Inzet en gebruik time-out maatregelen in beschermd wonen (1)

Jonge Democraten Utrecht

Op 2 oktober heeft RECHTOP een bijdrage mogen leveren aan een avond van de Jonge Democraten Utrecht.
Het topic was de ontwikkeling van het stations gebied en onze bijdrage ging voornamelijk over het donkere verleden van Utrecht met de Tunnel (Kartondorp) en de verslaafden/daklozen scene van eind 90 er jaren.
Maar ook het NU van de daklozen wereld is aan bod gekomen.
Fantastische avond met zeer maatschappelijk betrokken mensen die in de (nabije) toekomst het verschil kunnen maken.
Namens Marcel, Fred en Stichting RECHTOP onze dank voor deze mogelijkheid.

Aangifte art 255 WvS voor Shiamkoemar

Het wordt soms niet makkelijk gemaakt maar vrijdag 20 oktober om 14:30 kunnen we eindelijk aangifte doen van de calamiteit waar Shiamkoemar het slachtoffer van is geworden.
Het doel van het doen van deze aangifte is absoluut niet het zoeken naar vergelding maar alleen het creëren van een opening.
Een opening die het slechte beleid om bijzonder kwetsbaren met een complexe problematiek op straat te sturen met time outs of schorsing, moet laten ophouden.
Het vinden en benoemen van een schuldige is niet interessant, het vinden van een oplossing wel!

 

Onderzoek “opvang en zorg voor daklozen in Utrecht” door de Rekenkamer Utrecht

Op uitnodiging van de Rekenkamer heeft RECHTOP vandaag een bijdrage mogen leveren aan het onderzoek dat de Rekenkamer doet naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht.
Dank voor de “open minded” aanpak en de mogelijkheid om de stem van de straat te laten horen.
Meer info vindt je hier
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/20170424_Onderzoeksplan_RKU_-_Opvang_en_zorg_daklozen_Utrecht.pdf