STRAATNIEUWS “ONDERNEMER OF BEDELAAR”

“Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen met de inzet van arbeid en kapitaal”

“Een bedelaar is een arm iemand die om geld vraagt zonder er iets voor te doen”

 

Deze definities geven het eenvoudige antwoord,
Straatnieuws verkopers zijn, zonder enige twijfel, ondernemers!
Zij kopen in met eigen kapitaal,  en met inzet van arbeid, verkopen zij het Straatnieuws met een winstoogmerk. En dit doen zij als een ZZPer met alle ondernemers risico’s van dien, in een “franchise” model met een maatschappelijk doel.

De economische crisis, afnemende maatschappelijke betrokkenheid, imago, minder contant geld gebruik, de digitale nieuws wereld, concurrentie van gratis kranten en meer, heeft er toe geleid dat de Straatnieuws ondernemers in zwaar weer verkeren.
Al een aantal jaren loopt de verkoop gestaag terug, niet alleen in Utrecht want dit beeld zie je ook in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Uit gesprekken  met verschillende Straatnieuws verkopers is ons duidelijk geworden dat hun omzet en winst nauwelijks meer in verhouding staat tot de arbeidsinzet die zij leveren.  Meerdere dagen per week, soms urenlang staan voor 2 of 3 euro,  is geen uitzondering.
En dan hebben wij het bijvoorbeeld over de dame bij de AH Twijnstraat, de verkoper bij de Jumbo, die op het Vredenburg, de Burgemeester Reiger straat en onderaan de roltrap bij het Moreelsepark..

Zoekend naar oorzaken en oplossingen, zou je de conclusie kunnen trekken dat het concept niet meer deugt, het business model niet meer van deze tijd is, etc.
Je zou, met behulp van allerlei marketing en business devellopment theorieën, distributie strategieën, er met een innovatieve en creatieve aanpak, helemaal op los kunnen gaan.

Maar uiteindelijk komt het maar op één ding neer!
Utrechters moeten gewoon vaker het Straatnieuws kopen.
Niet alleen voor de krant zelf, maar ook voor de niet-materiële waarde die je daarmee geeft aan de verkoper.
WANT DEZE ONDERNEMER VERDIENT EEN STEUNTJE IN DE RUG!

 

Taal is zo belangrijk! Queridon Taalcafe

Het Queridon Taalcafé.
Enige weken geleden kregen wij een vraag van David, een Irakese (ex)asielzoeker met een verblijfsstatus en iemand die wij kennen van het “straat leven”, Weet jij iets waar ik mijn beperkt Nederlands verder kan ontwikkelen?

Ik wil graag beter Nederlands leren zodat ik mij beter kan settelen en mijn plek kan vinden in de maatschappij.
Het toeval wil dat waar ik woon, het wooncomplex de Saffier, sinds enige maanden is toegerust met Queridon Taal en Horeca, en ik David vertelde dat hij daar naar toe kon.
Afgelopen zaterdag kwam ik thuis en stalde mijn fiets voor de deur en tot mijn verrassing kwam David naar buiten lopen met een grote lach op zijn gezicht.
Hij was in het Taalcafe, elke 2 weken is er in Queridon op zaterdagmiddag van 15:00 tot 17:00 het Taalcafé.
Een bijeenkomst van mensen, “nieuwe Utrechters” van allerlei komaf en herkomst die hun taalvaardigheid willen verbeteren en dat doen in het Taalcafe, met gewoon gezellige gesprekken.
Het Taalcafé is helemaal gratis, en voor thee, koffie en een koekje is gezorgd.
Mooi om te zien dat het best druk was, dus veel nieuwe Utrechters die er dol graag bij willen horen.
Zo ver wij weten is dit een activiteit van Queridon die niet gesubsidieerd wordt maar zij gewoon doen vanuit maatschappelijke betrokkenheid dus kunnen ook zij allerlei steun gebruiken.
Kijk voor meer info http://www.queridon.nl/

 

Wel BESCHIKBAAR! maar TOEGANKELIJK?

Gisteren kwamen wij in het Catharijnehuis een bekende tegen.
Een Spanjaard van Marrokaanse afkomst waar ik 2 1/2 geleden bijna dagelijks de tafel mee deelde in het Smulhuis.
Destijds had hij een paar nachten in de nachtopvang verbleven maar na 3 dagen was dat afgelopen omdat hij “niet rechthebbende” was.
In de gesprekken toen werd duidelijk dat de man maar 1 ding wilde en dat dat was werk en een kamer/woonruimte.
In de periode daarna heb ik hem nog een paar keer ontmoet, hij was aan het werk en het ging goed, echter een adres was nog moeizaam.
Gisteren ontmoette ik hem dus weer.
De vertrouwensband die er is en het gegeven dat hij weet dat ik Spaans spreek had zijn keus bepaald om ons te vragen of we hem konden helpen.
Zijn vraag was wat “toeslagen” nu eigenlijk waren en of hij daar ook recht op had?
Hij had inmiddels een adres, en een DigiD en was bij een buurtteam geweest maar die begrepen hem niet.
In het Catharijnehuis mochten wij direct even apart gebruik maken van een computer om zaken uit te zoeken.
Na een paar minuten was het duidelijk! De man werkte continu vanaf 2017 en betaalde trouw zijn zorgpremie, navraag bij Zilveren Kruis bevestigde dat.
Op “mijn toeslagen” zagen we dat er geregistreerd stond dat hij geen zorgverzekering had? En er geen adres bekend was? dus toeslag kon niet aangevraagd worden.
Na 3 medewerkers belastingdienst, 10 minuten echt contact en totaal zo’n 38 minuten in de wachtstand, is er resultaat.
Nieuwe beschikkingen voor 2017 en 2018 zijn direct gemaakt door de belastingdienst, adresprobleem is opgelost en zijn bankrekening is ingevoerd.
De 20e wordt zijn volledige toeslag 2017 betaald en krijgt hij maandelijks de toeslag 2018. Tevens bleek dat hij nog recht heeft op belasting teruggave over 2017 dus ook dat konden we gelijk afhandelen. Alles bij elkaar wel zo’n 3000 euro.
Vandaag vertrekt hij naar Spanje naar zijn familie die hij al meer dan 2 jaar niet heeft gezien, hij heeft hard gewerkt, hard gespaard en ook nog al die tijd zijn familie financieel ondersteund, een verdiende vakantie.
Ontroerend was dat hij, toen alles was geregeld, zei dat hij zijn Spaanse paspoort wilde omruilen voor een Nederlands.
Hij vindt Nederland een geweldig land met geweldige mensen en hij is dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om hier een echt bestaan op te bouwen.

Voor ons is het een voorbeeld van wat wij dagelijks ervaren.
Er is hulpverlening en ondersteuning BESCHIKBAAR, maar voor vele kwetsbare groepen in onze maatschappij, om wat voor reden ook, SLECHT OF NIET TOEGANKELIJK.
Met dank aan het Catharijnehuis, Zilveren Kruis en de Belastingdienst, VERBINDING WERKT!