Maria’s Kerst Inn

Het was Kerst 1999 dat de Utrechtse Maria Hendriks een groepje verkleumde daklozen-thuislozen,  in alle verlatenheid bij een klein vuur , bij elkaar zag zitten. Zonder iets te eten of drinken.
Dat dit in haar stad zo gebeurde, ging er bij haar niet in.
Maria besloot vervolgens de handen uit de mouwen te steken en hier iets aan te doen. Ze benaderde middenstanders om eten en drinken gratis beschikbaar te stellen, ze mobiliseerde via de media de Utrechste bevolking om warme kleding te doneren en ze verzamelde een groep vrijwilligers om zich heen. om haar te helpen. Daarmee was Maria’s Kerst-Inn een feit.
De eerste editie vond plaats in 2000, aan de werf op de Oudegracht 36, onder de Kargadoor.
En sinds die tijd is Maria’s Kerst-Inn een traditie geworden , die ook na het overlijden van Maria in 2010 is voortgezet en vanaf die tijd ook de naam Maria’s Kerst-Inn heeft gekregen, waarmee de nagedachtenis aan Maria blijft voortbestaan.

Ook dit jaar is het weer gelukt om Maria’s Kerst-Inn te organiseren en 2e Kerstdag van 14:00 tot 17:00 is er aan de werf , Oudegracht 36, kunnen dak en thuislozen hier terecht voor een BBQ, wat te drinken, Gluhwein, kleding en andere geschenkjes.
Maar vooral ook voor wat gezelligheid, muziek gewoon het vieren van Kerst ook al ben je dak of thuisloos.

Maria’s Kerst-Inn wordt 100% door vrijwilligers gedaan, heeft geen subsidie maar realiseert alles vanuit donaties, giften etc.

Maria’s Kerst-Inn flyer 2018

Wilt u Maria’s Kerst-Inn steunen, dan  kan dat met donaties in allerlei vormen en dus natuurlijk ook gewoon financiele donaties.
Voor meer info kunt u mailen naar info@rechtop.org
(Rechtop ondersteunt Maria’s Kerst-Inn)

Beperking van toegang tot recht en het CJIB spook

Vandaag werden wij weer eens geconfronteerd met het feit dat de toegang tot recht, voor daklozen (en meer kwetsbare groepen) is ingeperkt.
Klant X is in 2012 met de auto naar Griekenland gegaan vanwege het overlijden van zijn vader.
In 2013 is hij in Griekenland gearresteerd en in detentie gezet tot eind 2017. Na ontslag uit detentie was zijn voertuig verdwenen.
Juni 2018 is hij teruggekeerd in Nederland, meldt zich bij de maatschappelijk opvang en heeft niets meer, uitgeschreven uit de BRP, geen geldig ID meer geen DigiD etc. Inschrijving BRP, briefadres wordt gedaan, DigiD wordt aangevraagd.
Eind juli krijgt hij ineens 2 boetes van het CJIB, één voor geen APK 140+9 euro, en één voor het niet hebben van een verzekering voor het voertuig 400+9 euro, totaal 558 euro.
Omdat hij nog geen DigiD had kon er geen schorsing of verzoek tot beeindiging registratie bij het RDW, worden ingediend en omdat hij weer was ingeschreven in de BRP kreeg hij dus automatisch de boetes.
Direct na ontvangst en activering van zijn DigiD aanvraag, hebben wij het verzoek tot beeindiging registratie ingediend bij het RDW en dat werd gehonoreerd op 20 augustus.
Tevens hebben we bezwaar gemaakt bij het OM tegen de boetes, maar zoals doorgaans gebruikelijk werd dit bezwaar afgewezen.
Rest ons dus alleen een beroepsprocedure bij de kantonrechter!
Maaar nu komt het, een voorwaarde voor behandeling van een beroepsprocedure is de zekerheidsstelling.
Concreet betekent dit, dat je eerst het totaal bedrag van de boete(s) moet betalen voordat een procedure in behandeling wordt genomen.
De rekensom is eenvoudig! Wil onze klant proberen zijn recht te halen moet hij dus eerst gewoon 540 euro betalen!
Zijn daklozen uitkering is netto 690 euro, na betaling zorgpremie en verrekening zorgtoeslag, en resteert hem 150 euro om een maand van te leven, of 36 euro per week, of 5 euro nog wat per dag.
En wellicht bij velen die nooit dakloos zijn geweest, niet bekend, maar het leven op straat is niet goedkoop!
Er rest ons niets anders dan nog een poging te wagen om de zekerheidsstelling op 0,00 euro te krijgen en anders maar te proberen een betalingsregeling met het CJIB te treffen. De maatschappelijke kosten rondom deze boete worden overigens een veelvoud van het totale boete bedrag en belangrijker nog is dat wij oprecht van mening zijn dat hier fundamentele mensenrechten worden geschonden.
Overigens kost onze inzet geen publiek geld omdat wij niet voor niets werken maar wel vanuit overtuiging. Wel of geen subsidie verandert daaraan niets. Onze beloning is gewoon het voorrecht om ons te mogen inzetten voor een kwetsbare.

Volle Nachtopvang en KoudWeerRegeling 2018/2019

Vorige jaar was er, bij de intrede van echt winter weer op momenten,  onduidelijkheid over de openstelling van de koud weer locatie en dit jaar lijkt geen verandering te brengen.
Althans, is dit wat wij lezen in de BRIEF van B&W van 18 oktober, de criteria voor openstelling zijn nl. niet gewijzigd.

Verder hebben wij wat vraagtekens bij een aantal, in de brief genoemde  zaken?
– De Sleep Inn kan van 55 naar 60 bedden
De afgelopen weken heeft de Sleep Inn (bijna) elke avond een tekort aan bedden en worden er RECHTHEBBENDEN de straat op gestuurd.
En is er op dit moment een forse verbouwing van de 2e verdieping gaande en zijn er wellicht geen eens 55 bedden beschikbaar.
– de NoiZ van 30 naar 40
Volgens onze informatie is al weken de capaciteit van de NOIZ meer dan volledig uitgenut en ook zij moeten (bijna) dagelijks mensen wegsturen.
 het Leger des Heils heeft 4 bedden nachtopvang
Het is ons niet duidelijk waar deze bedden dan beschikbaar zijn want na het sluiten van de locatie Oudwijkerveldstraat zijn er bij het Leger des Heils geen plekken meer voor reguliere nachtopvang, in ieder geval niet bij ons bekend.

Signalen vanuit heel Nederland  geven aan dat nachtopvang in heel veel plaatsen overvol zit en dat is ook logisch!
Het aantal daklozen neemt al jaren structureel toe en het aantal nachtopvangplekken in Utrecht is al jaren gelijk gebleven.
Het meerdere avonden op een wachtlijst moeten staan en dan om 21:15 te horen krijgen dat er geen plek is en je de straat op moet is nauwelijks menselijk te noemen. En de wanhoop die dit soms bij mensen teweeg brengt is zo groot en dat het afgelopen week in Sleep Inn al tot een exces heeft geleidt waaarbij bezoekers, vrijwilligers en medewerkers de straat op moesten vluchten.

B&W maakt zich er wat makkelijk vanaf in de brief van 18 oktober, die overigens veel lijkt op eerdere brieven mbt dit onderwerp.
En vragen wij ons af of dit komt door onderschatting van de situatie of door ontkenning!

RECHTOP maakt zich zorgen, ernstige zorgen over de komende winterperiode!
Vanuit onze eigen dagelijkse ervaring op straat van de afgelopen jaren weten wij dat de spanning in de winterperiode bij de daklozen toeneemt en het  “overleven” op straat veel en veel zwaarder is.
De druk op de nachtopvang zal groter worden met alle gevolgen vandien, en daarbij komt nog het sluiten van het Catharijnehuis en de overgang naar Herstart per december.
Natuurlijk moeten wij vertrouwen hebben dat de overgang naar Herstart goed zal verlopen, en natuurlijk hebben wij vertrouwen in de intenties van een ieder die hierbij betrokken is. Maar toch, hoe verzin je het! Een dergelijke overgang in de periode dat de behoefte aan een goed functionerende dagopvang het grootst is.

Wij zijn gelukkig niet de enige die zich zorgen maken, lees de tweet van Annemarijke Podt D66 waarin zij een motie aankondigt mbt dit onderwerp.

“Vorig jaar vroeg om de koudweerregeling aan te passen, zodat daklozen als het koud is gewoon binnen kunnen slapen. De brief die we gisteren ontvingen maakt de regeling echter niet beter. Dus komt bij de volgende raadsvergadering met een motie.”

De eerste koude nachten met temperaturen van 1 en 2 graden zijn alweer geweest, en wij hebben afgelopen nacht gezien en gevoeld hoe zwaar het is om bij een nachttemperatuur van 2 graden te overleven. Maar ja gelukkig wordt het weer dag en dan kun je opwarmen bij 4 graden!

 

Ali, vriend van de straat RIP

Mijn  1e ontmoeting met Ali was in de Sleep-Inn, februari 2016 volgens mij. Ik had hem nog niet eerder gezien daar, maar hij was echt ziek die avond. Hij had ongelooflijke buikpijn en lag zwaar te creperen op het noodbed in de hal van de opvang. De zeer begane medewerkers kregen uiteindelijk een ambulance geregeld en ik bleef bij hem tot hij naar het ziekenhuis ging.
Een paar weken later zag ik hem weer in het Catharijnehuis, de dagopvang,  en vroeg hoe het ging, en natuurlijk zei hij lachend “het gaat weer goed nu”
Wat je moet weten van Ali is dat hij een echte “buitenslaper” is, hij kan niet overweg met de stress van de nachtopvang en de dagopvang en overleeft gewoon al jaren op eigen kracht, op straat. Maar altijd goedlachs, gewoon een zeer krachtig en sterk mens, een overlever.
Vanaf dat moment was Ali door mij gezien, aanwezig en één van mijn vrienden van de straat.
Soms zag ik hem een paar weken niet en dan dook hij weer op! En altijd die lach!
Af en toe deelde hij waarom ik hem even niet had gezien, een paar weken zitten vanwege NIET Mulder boetes, of “ik had even een plek waar ik even mocht zijn”.
Ali is ook een keer op TV geweest in het programma Homeless Experience met Immanuelle Grives, gefilmd op straat en bij zijn buitenslaapplek.
Ik was daar toen best boos over want de slaapplek van een buitenslaper is heilig, die laat je niet zien!
En dat bleek ook wel later, daags na de uitzending, kwam Ali bij zijn slaapplek en al zijn overlevings spullen waren verdwenen. Slaapzak en kleding die hij daar had verstopt in het water en Handhaving stond op hem te wachten om hem te verjagen.
Met een regelmaat had ik mijn ontmoetingen met Ali, in het Catharijnehuis gelijk om 10:00 als hij kwam douchen, soms op een ander moment en dan kwam hij kort binnen om soep en brood te eten en dan ging hij weer. Of ik trof hem ergens in de stad op straat en als ik vroeg of hij iets nodig had zei hij altijd nee, ik red me wel. En altijd die lach!
Mijn laatste ontmoeting met Ali was even voor zijn overlijden, op het “muurtje” , voor het oude Stadhuis.
Het was heerlijk weer, ik fietste door de stad en daar zat hij , samen met een andere vriend van de straat.
Ik stopte, gewoon om beiden te groeten, te vragen hoe gaat het. Wij raakten in gesprek met als key topic , wat betekent respect nu echt voor ons drie. Na een uur mooi gesprek,  namen we afscheid van elkaar.
Ik had toen geen enkel besef dat dit onze laatste ontmoeting zou zijn!
Vanmiddag kwam ik in het Catharijnehuis en zie weer een rouwkaart staan, op de vaste plek met het altijd aanwezige kaarsje!
En als ik dichterbij kom, herken ik op de foto die altijd aanwezige lach en tranen nemen het over van?? Van wat eigenlijk?
Ik loop snel weg om mijn tranen en verdriet voor mijzelf te houden en mij te wapenen, ik moet vanavond nog een voorstelling Thuislozen doen, Gedeelde Grond representeren, gewoon  mijn rol vervullen. En ik gedraag mij verder als een professional, de emoties weggestopt, en kom de voorstelling en avond door!
Maar nu ben ik thuis en het besef dat Ali er niet meer is,  dringt door en ik denk alleen, wat een kutwereld!
Ali, vriend van de straat, ik weet zo eigenlijk zo weinig van je, maar dat maakt niet uit.
Ik heb je gezien en jij mij, ik heb je gerespecteerd en jij mij en daardoor blijven wij verbonden.
Ik betoon mijn respect, eer en vriendschap aan Ali de Turk met zijn altijd aanwezige lach, veel te jong, op 49-jarige leeftijd overleden op 8 oktober 2018
Ik ga en wil hem nooit vergeten, hij zit in mijn hart.
Ik stop met schrijven want mijn tranen maken het onmogelijk.
RIP vriend van de straat, en ik ga die lach missen!

Systemen falen en kwetsbaren worden de dupe!

Vandaag 22-10 kregen wij voor één van onze klanten een bericht van de Belastingdienst.
Voorschot beschikking voor zorgtoeslag is 0,00 omdat hij niet verzekerd zou zijn.
En zou het toeval zijn dat dit soort beschikkings berichten,  naar onze indruk altijd pas komen, op of net na de betaaldatum?
Maar wat wil nu het geval, wij hebben voor onze klant per 01-08 een zorgverzekering afgesloten bij Zorg en Zekerheid, de U-Polis.
Dit is een geweldig werkend instrument omdat wij 100% garantie hebben op acceptatie en de premie direct wordt ingehouden van zijn daklozen uitkering.
Mooi resultaat toch! , man verzekerd en premie gegarandeerd betaald.
Maar nu de aanvraag Zorgtoeslag!
Direct gedaan op 01-08, maar als je dakloos bent en een briefadres hebt kan dat niet digitaal, zoals voor iedere andere burger,  maar moet je eerst een formulier aanvragen.
Dat duurt weer wat weken, o ja en dan komen we erachter dat dan ook het geschat jaarinkomen nog apart moet worden ingediend, bankrekening moet worden doorgegeven etc en ook dat doen we allemaal begin september, Maar we zijn er nog niet, vandaag en gedateerd vandaag lezen wij het bericht op mijn toeslagen, toeslag 0,00 want meneer is niet verzekerd.
Dus maar weer bellen met de Belastingdienst! Al met al 1 uur en 47 minuten deze keer, in verschillende wachtrijen, 3 x doorverbonden en de conclusie is? Oeps,  foutje meneer is wel verzekerd vanaf 30 juli
Onze klant heeft zich overgegeven aan het systeem, en vertrouwd op het systeem en heeft dus al een aantal maanden inhouding van Zorgpremie op zijn “daklozen” uitkering en geen zorgtoeslag ontvangen.
Nu moet hij weer wachten tot de 20e van volgende maand op de toeslag waar hij gewoon recht op heeft!
Weet je wat wij doen? Wij gaan hem voor deze maand de 94 euro zorgtoeslag gewoon voorschieten,  met de hoop dat het terugkomt, en anders maar niet.
Helaas kunnen wij geen doc’s mbt de details etc mee sturen vanwege de privacy wetgeving en WIJ houden ons beslist wel aan de wet!
Maar wat een zieke overheid dat systemen (die niet werken) de overhand hebben!
En dit is geen unicum maar dagelijkse. wekelijkse praktijk

Disclaimer,
RECHTOP is niet tegen hulpverleningsinstanties, hun medewerkers en gemeenteambtenaren die daar zeer betrokken en gepassioneerd mee bezig zijn! Want wij zien natuurlijk ook dat zij gelijke frustraties hebben en ervaren.
Maar alsjeblieft kijk naar de uitkomsten/resultaten. Wij twijfelen niet aan goede bedoelingen en inzet, of overtuiging, maar wel aan de uitkomsten!

En nu vragen wij ons zelf af? Hoe gaan wij dit morgen aan de man verkopen zodat hij nog vertrouwen blijft houden in het systeem? En hoe houden wij onze eigen geloofwaardigheid overeind?
Gewoon dagelijkse dillemma’s maar wel BS 1e klas

HOS project

Het HOS project van RECHTOP en FUTURABILITYis nog niet afgerond maar de resultaten tot nu toe zijn overweldigend!
Gisteren, na de premiere van Thuislozen, was de aanblik van ons HOS inzamelpunt bij de balie van de garderobe Stadsschouwburg een “dingetje”

Maandag zien we de opbrengst bij USC, UVSV, Veritas en Unitas.
De Utrechste studenten en de bezoekers van de voorstelling hebben een zo basaal stukje menswaardigheid gegeven aan de “op straat levende mensen” van onze stad!

Zo werkt democratie en verbinding

Twee dagen geleden posten wij een nieuwsbericht “Slapen en eten”
Op dit nieuwsbericht kregen wij veel reacties maar wij willen er twee echt uitlichten!
De reactie van een zeer betrokken gemeenteraadslid met vragen, en de reactie van een zeer betrokken gemeente ambtenaar.
Met het gemeenteraadslid hebben wij informatie uitgewisseld en heeft het geleid tot het formuleren van vragen aan de wethouder/college.
Met de (deels?) verantwoordelijk gemeente ambtenaar staat er voor volgende week een afspraak gepland over het onderwerp, en echt vermeldenswaard is dat dit op zijn initiatief is met een open en oplossingsgerichte houding!
Wij zijn vaak kritisch op de politiek en het overheids apparaat maar dit soort ervaringen maakt dat wij overtuigd blijven dat de enige oplossing te vinden is in ons democratisch stelsel en menselijke verbinding.
Dus een dankjewel naar Annemarijke en Michel want jullie reacties geven de energie die wij nodig hebben om te doen wat wij doen.

Slapen en Eten?

Een van de zaken waar wij ons nog steeds over verbazen is het volgende:
Wanneer je dakloos bent in Utrecht, recht hebt op een daklozenuitkering en gebruik maakt van de nachtopvang krijg je van de gemeente een garantstelling voor het slapen. Dwz dat je niet hoeft te betalen voor het slapen.
Maar voor de maaltijd ’s avonds in het Smulhuis krijg je geen garantstelling.
Met grote regelmaat zien wij bij “nieuwe” daklozen,  waarvan de uitkeringsaanvraag nog niet is toegekend, dat zij geen geld hebben en dus gewoon geen warme avondmaaltijd.
Nu zijn er een aantal partijen die hier iets aan doen, zoals stichting Omduw, de inloop in de Jacobikerk en ook RECHTOP.
Wij geven bij elkaar wel een paar honderd maaltijden per jaar aan deze schrijnende gevallen.
Bij ons rijst echter de vraag of dit niet gewoon de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht is?
Wij, Omduw, Jacobikerk,  weten hoe belangrijk deze avondmaaltijd is en blijven deze nood invullen maar toch denken wij,
Gemeente Utrecht verstrek aan “nieuwe”daklozen die nog geen uitkering of ander inkomen  hebben niet alleen een garantstelling voor slapen maar ook een garanstelling voor die o zo belangrijke warme avondmaaltijd.