STICHTING RECHTOP een onafhankelijke individuele en collectieve belangenbehartiger voor Dak en Thuislozen in Utrecht en de regio

RECHTOP is van 18 April tot en met 23 April minder bereikbaar.
Natuurlijk wel per mai
l

“BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD”

vanuit die visie en uit eigen ervaring met dak en thuisloosheid is Stichting RECHTOP ontstaan.

De missie van RECHTOP is er te zijn als echt
ONAFHANKELIJKE, INDIVIDUELE en COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGER
voor dak en thuislozen in Utrecht en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van dakloosheid.
RECHTOP is absoluut geen hulpverleningsorganisatie of hulpverlener,
en heeft ook niet de ambitie dat te worden.
ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING en toe leiden tot de meest passende en adequate hulpverlening die beschikbaar is, zien wij als onze kerntaak.
Altijd onder de REGIE VAN DE “KLANT”, in de rol van “PARTNER” voor de reguliere hulpverlening maar wanneer nodig ook als “straatadvocaat”
 Met als enig doel, mensen van de straat te krijgen of te houden.
Dus een soort makelaar/intermediair maar altijd een vertrouwenspersoon die de weg weet en gids kan zijn in de heftigheid van de problematiek van dakloosheid en het labyrint van de formele hulpverlening.
En wij voeren geen regie, wij voeren uit!

RECHTOP ontvangt geen subsidie en wil geen  subsidie
en kiest hier bewust voor, om volledige onafhankelijk te zijn! 
Wij hebben geen betaalde medewerkers, geen kantoor etc,
ons werk is gewoon op straat en elke euro die wij meer te besteden hebben dan de
max. 700 euro per jaar die onze vaste kosten zijn,
wordt 100% besteed aan diegenen, die het nodig hebben op straat!

En natuurlijk is er financiering van onze activiteiten nodig,
maar die genereren wij zelf wel met de kracht van de straat!
Want daklozen zijn geen bedelaars!

En met onze echt bijzondere en waardevolle STREETLIFE030 stadswandelingen,
onze
voorlichtingsconcepten, andere activiteiten en de ondersteuning die wij ontvangen uit de maatschappij, zorgen wij hier zelf wel voor.
En RECHTOP dient geen enkel ander belang dan dat van de dak- en thuislozen in de regio Utrecht.

Wil je MEER WETEN  over wat RECHTOP doet, voel je maatschappelijke betrokkenheid en wil je weten of je daar iets mee kan doen,  bijvoorbeeld door ons te ondersteunen?
Neem dan CONTACT met ons op, of STEUN ONS als SUPPORTER of DONATEUR

Reacties zijn gesloten.