Gemeente onderzoekt schorsing/time-out beleid in maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Eindelijk lijkt de inhoudelijke discussie op gang gekomen.
In de beantwoording van, door de ChristenUnie, gestelde vragen aan de wethouder is goed nieuws te lezen.

“Op dit moment loopt er – in relatie tot de gezamenlijke zorgplicht in de keten – een opdracht aan de
MO/BW-instellingen om het schorsingsbeleid te onderzoeken.
De toezichthouder Wmo heeft als taak om als er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden te
onderzoeken of de juiste ondersteuning is geboden. Naar aanleiding van deze specifieke situatie zijn
de MO/BW-instellingen gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan het gebruik van time-out
maatregelen. Concreet wordt gevraagd om in kaart te brengen welke protocollen zij hanteren, wat de
huidige ervaringen met de inzet van time out-maatregelen zijn, hoe adequaat deze zijn en of er
alternatieven mogelijk zijn. Het is belangrijk dat cliënten hierbij worden betrokken.”

Beantwoording SV 2017 nr 120 over Inzet en gebruik time-out maatregelen in beschermd wonen (1)

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *