“GEDEELDE GROND”

Is een concept van FUTURABILITY (Denise Harleman en Boudewien van den Berg) en een samenwerking met RECHTOP bij de uitvoering
Het is een traject waarin de vraag “hoe willen wij samenleven” en wat is “waardigheid” , evenals andere actualiteiten binnen de wereld van dak- en thuislozen, centraal staat. Om vanuit daar, nieuwe wegen te vinden, mogelijk een onverwacht perspectief.
Het onderwerp dak- en thuisloosheid is niet enkel een urgent onderwerp voor de instellingen en mensen die reeds betrokken zijn bij de aanpak ervan. Alle bewoners uit de stad kunnen een steentje bijdragen. Ieders stem telt!
In het programma “GEDEELDE GROND” laten wij een ieder die zich betrokken voelt met – en thuisloosheid in Utrecht, op verschillende manieren hun verhalen delen en naar uiteenlopende onderwerpen binnen het thema kijken.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
1.BRIEFWISSELING, Uitwisseling van perspectieven
Meer dan honderd mensen vanuit 20 verschillende instanties, (ex)daklozen en andere betrokken stadsgenoten hebben een brief geschreven.
Wat betekent waardigheid in de context van dak- en thuisloosheid.
Het resultaat is een prachtig landschap van persoonlijke verhalen, ervaringen en nieuwe inzichten.
2. BEZOEK VOORSTELLING THUISLOZEN, Reflectie op getoonde wereld
Op welke gedachten heeft de voorstelling jou gebracht? Wat is je opgevallen? welke vragen zijn er opgekomen? heeft u ideeen gekregen? wat vindt u belangrijk? hoe verhoudt de getoonde wereld zich tot uw werkelijkheid?
Uw reacties verzamelen we via een enquete en zijn onderdeel.
3. WORKSHOP, Creatie van de toekomst
De informatie uit de briefwisseling en de refelctie op de voorstelling Thuislozen vormen de basis voor de workshops.
Hierin zoeken we naar het onontgonnen potentieel dat in Utrecht verborgen ligt.

FUTURABILITY is een organisatie die de verbeelding als instrument gebruikt om vaste patronen te doorbreken. Om iets open te breken en los te maken daar waar het vastgelopen is.
Meer weten over GEDEELDE GROND? Mail naar thuislozen@futurability.nl

Reacties zijn gesloten.