Volle Nachtopvang en KoudWeerRegeling 2018/2019

Vorige jaar was er, bij de intrede van echt winter weer op momenten,  onduidelijkheid over de openstelling van de koud weer locatie en dit jaar lijkt geen verandering te brengen.
Althans, is dit wat wij lezen in de BRIEF van B&W van 18 oktober, de criteria voor openstelling zijn nl. niet gewijzigd.

Verder hebben wij wat vraagtekens bij een aantal, in de brief genoemde  zaken?
– De Sleep Inn kan van 55 naar 60 bedden
De afgelopen weken heeft de Sleep Inn (bijna) elke avond een tekort aan bedden en worden er RECHTHEBBENDEN de straat op gestuurd.
En is er op dit moment een forse verbouwing van de 2e verdieping gaande en zijn er wellicht geen eens 55 bedden beschikbaar.
– de NoiZ van 30 naar 40
Volgens onze informatie is al weken de capaciteit van de NOIZ meer dan volledig uitgenut en ook zij moeten (bijna) dagelijks mensen wegsturen.
 het Leger des Heils heeft 4 bedden nachtopvang
Het is ons niet duidelijk waar deze bedden dan beschikbaar zijn want na het sluiten van de locatie Oudwijkerveldstraat zijn er bij het Leger des Heils geen plekken meer voor reguliere nachtopvang, in ieder geval niet bij ons bekend.

Signalen vanuit heel Nederland  geven aan dat nachtopvang in heel veel plaatsen overvol zit en dat is ook logisch!
Het aantal daklozen neemt al jaren structureel toe en het aantal nachtopvangplekken in Utrecht is al jaren gelijk gebleven.
Het meerdere avonden op een wachtlijst moeten staan en dan om 21:15 te horen krijgen dat er geen plek is en je de straat op moet is nauwelijks menselijk te noemen. En de wanhoop die dit soms bij mensen teweeg brengt is zo groot en dat het afgelopen week in Sleep Inn al tot een exces heeft geleidt waaarbij bezoekers, vrijwilligers en medewerkers de straat op moesten vluchten.

B&W maakt zich er wat makkelijk vanaf in de brief van 18 oktober, die overigens veel lijkt op eerdere brieven mbt dit onderwerp.
En vragen wij ons af of dit komt door onderschatting van de situatie of door ontkenning!

RECHTOP maakt zich zorgen, ernstige zorgen over de komende winterperiode!
Vanuit onze eigen dagelijkse ervaring op straat van de afgelopen jaren weten wij dat de spanning in de winterperiode bij de daklozen toeneemt en het  “overleven” op straat veel en veel zwaarder is.
De druk op de nachtopvang zal groter worden met alle gevolgen vandien, en daarbij komt nog het sluiten van het Catharijnehuis en de overgang naar Herstart per december.
Natuurlijk moeten wij vertrouwen hebben dat de overgang naar Herstart goed zal verlopen, en natuurlijk hebben wij vertrouwen in de intenties van een ieder die hierbij betrokken is. Maar toch, hoe verzin je het! Een dergelijke overgang in de periode dat de behoefte aan een goed functionerende dagopvang het grootst is.

Wij zijn gelukkig niet de enige die zich zorgen maken, lees de tweet van Annemarijke Podt D66 waarin zij een motie aankondigt mbt dit onderwerp.

“Vorig jaar vroeg om de koudweerregeling aan te passen, zodat daklozen als het koud is gewoon binnen kunnen slapen. De brief die we gisteren ontvingen maakt de regeling echter niet beter. Dus komt bij de volgende raadsvergadering met een motie.”

De eerste koude nachten met temperaturen van 1 en 2 graden zijn alweer geweest, en wij hebben afgelopen nacht gezien en gevoeld hoe zwaar het is om bij een nachttemperatuur van 2 graden te overleven. Maar ja gelukkig wordt het weer dag en dan kun je opwarmen bij 4 graden!

 

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *