Herinnering “de Hel van Hoog Catharijne

Project herinneringstegel “De Tunnel”

Dit project is een initiatief van Stichting RECHTOP met als doel, een herinnerings-monument te realiseren voor de Tunnel en de “bewoners” van de Tunnel destijds.
De tunnel was een expeditie straat onder Hoog Catharijne waar in de negentiger jaren, een grote groep daklozen, verslaafden een woon/verblijfplek hadden gevonden nadat zij min of meer waren verjaagd uit Hoog Catharijne.
Een populatie van soms wel meer dan 100 bewoners die daar verbleven onder verschrikkelijke, horror, omstandigheden. Er zijn mensen overleden in de Tunnel, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurt in de Tunnel.
In begin 2000, is door bijzondere inzet van oa Hans Spekman en een toch wel revolutionaire aanpak, de erbarmelijke situatie van de mensen in de Tunnel, succesvol aangepakt.
En nu gaat, de Tunnel verdwijnen door de verbouwing van HC!
En om te voorkomen dat daarmee mogelijk ook de herinnering aan deze verschrikkelijke en onmenselijke situatie verdwijnt, willen wij dit monument realiseren.
Om ons er aan te herinneren dat dit er is geweest maar zeker om ook ons eraan te herinneren dat wij als maatschappij dit soort dingen nooit meer moeten laten gebeuren!

In 2016 is er al een keer een poging gewaagd om dit monument te realiseren (Jolande Uringa) en zijn er destijds ook toezeggingen gedaan door wethouder Everhardt, zowel voor een locatie als de benodigde financiën.
Ons initiatief is geen poging maar meer een besluit dat het er gewoon moet komen!

Afgelopen weken hebben wij uitvoerig onderzocht of er voor dit initiatief voldoende en breed draagvlak is bij allerlei betrokkenen.
De betrokkenen uit het verleden en het heden, van zowel hulpverlening, “bewoners” , de gemeente, gemeenteraad en andere betrokkenen zoals Het Straatnieuws, etc. en de uitkomst is dat dit draagvlak er is.

Wat voor monument willen wij.
Het idee is een herinneringstegel of tegels gewoon op straat, op het Smakkelaarsveld, daar waar de ingang van de Tunnel was.
Voor de artistieke invulling, het ontwerp, is er gekozen voor een samenwerking met studenten van de HKU en mensen van de Tunnel uit die tijd, zij die er hebben verbleven en gewoond!
Waarbij er een QR code wordt opgenomen in het ontwerp, die een koppeling heeft naar het verhaal van de Tunnel en de documentaire “de Hel van Hoog Catharijne” van NPO Andere tijden
Een informele toezegging voor de locatie is er van de Projectsecretaris Stationsgebied gemeente Utrecht en dit wordt nog nader besproken met de wethouder/college om deze toezegging te formaliseren.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Ik heb niet zulke positieve ervaring met daklozen en vooral verslaafde daklozen niet. Ze zijn lastig moeilijk en negatief verhard leugenachtig en moreel onbetrouwbaar. Verder krijg je niet veel begrip nadat wat je is overkomen zoals overval op straat door iemand die geen vaste woon en verblijfplaats had. Ik ben in Amsterdam ooit eens aangehouden door een dakloze en die vroeg mij nog netjes om geld in plaats van het te roven en te overvallen op straat. Vroeger was hier ook een wijk en die stond op den duur niet goed bekend en daar woonde ook een verslaafde dealer aan heroine en die dealde ook. “s nachts toeterende auto”s en taxi”s die daar moesten zijn en het was een af en aan van het komen en gaan van mensen. Buren hadden er genoeg van en sloegen “m in elkaar waardoor die een gat in het hoofd kreeg dat gehecht mest worden in het ziekenhuis. Ze zijn leugenachtig en bedrieglijk en hebben en zijn verder grof in de mond. Als ze de kans krijgen nemen ze je er altijd tussen en het zijn geen sympathieke mensen waar je eerlijk zaken mee kunt doen.Het zijn oplichters die zich mooier voordoen dan dat ze zijn.Het zijn fantasten en kunnen mooie verhalen vertellen waar niets van klopt en dan mompelen ze maar wat. Verder zijn ze onverschillig en hebben geen respect voor de waarheid. Ik zou zo iemand nooit in huis binnen laten want voordat je het weet ben je bestolen en geven nergens om en ook niet om een leven en wat het met anderen doet daar geven ze niks om, Het gaat alleen maar om hun en om het gebruik en houden geen rekening met anderen.Denk om U zelf en pas goed op U zelf. Het probleem verplaatst zich naar andere wijken en dan meestal van die goedkopere wijken.Ze praten mooi met je om om hun doel te bereiken terwijl zij er niets van menen en zien mensen als gebruiksvoorwerp. . . .

  2. Ik heb wel eens wat gehoord over Hoog Catherijne en als de rolluiken dicht gingen haastten mensen zich naar huis.Het was daar een ijzig gegil als de rolluiken dicht gingen en dat gekerm klonk war griezelig. Er zouden daar mogelijk ook roofmoorden zijn gebeurd. Zoiets hoorde je wel eens in Parijs en dat is ook een grote stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *