Beperking van toegang tot recht en het CJIB spook

Vandaag werden wij weer eens geconfronteerd met het feit dat de toegang tot recht, voor daklozen (en meer kwetsbare groepen) is ingeperkt.
Klant X is in 2012 met de auto naar Griekenland gegaan vanwege het overlijden van zijn vader.
In 2013 is hij in Griekenland gearresteerd en in detentie gezet tot eind 2017. Na ontslag uit detentie was zijn voertuig verdwenen.
Juni 2018 is hij teruggekeerd in Nederland, meldt zich bij de maatschappelijk opvang en heeft niets meer, uitgeschreven uit de BRP, geen geldig ID meer geen DigiD etc. Inschrijving BRP, briefadres wordt gedaan, DigiD wordt aangevraagd.
Eind juli krijgt hij ineens 2 boetes van het CJIB, één voor geen APK 140+9 euro, en één voor het niet hebben van een verzekering voor het voertuig 400+9 euro, totaal 558 euro.
Omdat hij nog geen DigiD had kon er geen schorsing of verzoek tot beeindiging registratie bij het RDW, worden ingediend en omdat hij weer was ingeschreven in de BRP kreeg hij dus automatisch de boetes.
Direct na ontvangst en activering van zijn DigiD aanvraag, hebben wij het verzoek tot beeindiging registratie ingediend bij het RDW en dat werd gehonoreerd op 20 augustus.
Tevens hebben we bezwaar gemaakt bij het OM tegen de boetes, maar zoals doorgaans gebruikelijk werd dit bezwaar afgewezen.
Rest ons dus alleen een beroepsprocedure bij de kantonrechter!
Maaar nu komt het, een voorwaarde voor behandeling van een beroepsprocedure is de zekerheidsstelling.
Concreet betekent dit, dat je eerst het totaal bedrag van de boete(s) moet betalen voordat een procedure in behandeling wordt genomen.
De rekensom is eenvoudig! Wil onze klant proberen zijn recht te halen moet hij dus eerst gewoon 540 euro betalen!
Zijn daklozen uitkering is netto 690 euro, na betaling zorgpremie en verrekening zorgtoeslag, en resteert hem 150 euro om een maand van te leven, of 36 euro per week, of 5 euro nog wat per dag.
En wellicht bij velen die nooit dakloos zijn geweest, niet bekend, maar het leven op straat is niet goedkoop!
Er rest ons niets anders dan nog een poging te wagen om de zekerheidsstelling op 0,00 euro te krijgen en anders maar te proberen een betalingsregeling met het CJIB te treffen. De maatschappelijke kosten rondom deze boete worden overigens een veelvoud van het totale boete bedrag en belangrijker nog is dat wij oprecht van mening zijn dat hier fundamentele mensenrechten worden geschonden.
Overigens kost onze inzet geen publiek geld omdat wij niet voor niets werken maar wel vanuit overtuiging. Wel of geen subsidie verandert daaraan niets. Onze beloning is gewoon het voorrecht om ons te mogen inzetten voor een kwetsbare.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *