“A” PLACE

Is een innovatief, kleinschalig, tijdelijk woonproject voor een specifieke doelgroep binnen de daklozen.
Het gaat om 24-uurs opvang voor met name economische daklozen, mannen en vrouwen, zonder zware verslaving of psychiatrische problematiek, met arbeidspotentie en arbeidsambitie.
Te vaak zie je in de “reguliere” nachtopvang mensen met potentie veel verder afglijden.

“A” PLACE heeft als doelstelling om een nachtopvang+  te bieden.
Één die faciliteert voor diegene die werkt of wil en kan werken,
maar voor wie het nagenoeg onmogelijk is dit te doen in de setting van de reguliere nachtopvang.
Het gaat om zelfredzame mensen die actief werken aan terugkeer in een regulier leven.
Je draagt eigen verantwoordelijkheid voor je woonomgeving en maakt deel uit van een soort opvang collectief.
Het uitgangspunt voor “A” PLACE is dat hoe beter je overeind blijft des te sneller je weer gewoon je zaken op de rit hebt.
Voor herstel is het uiterst belangrijk is dat je een normaal sociaal en maatschappelijk leven kunt leiden en je netwerk kunt behouden of weer opbouwen.
Dus geen huisregels die anders zijn dan de normale regels die van toepassing zijn als je een eigen woning hebt, geen tijden waarop je binnen moet zijn, wel privacy, rust en de de randvoorwaarden om op de been te blijven.
Je eigen voordeur maar natuurlijk wel gewoon bijdrage leveren aan het gezamenlijke van deze woonvorm.
“A” PLACE is niet gekoppeld aan enige vorm van maatschappelijk werk trajecten, geen begeleiding met regievoering, geen geldbeheer, bewindvoering of ander.
Natuurlijk is het uiteindelijke doel uit te stromen naar een eigen, reguliere woning.

De achterliggende gedachte is dat iemand in “A” PLACE veel sneller en effectiever in staat zal zijn een terugkeer en herstel te realiseren en daarmee de kosten voor de maatschappij veel minder zijn, dan nu gebruikelijk.

“A” PLACE is gewoon simpelweg wonen met een basis voor herstel, onder eigen regie.

Het concept is klaar in schets vorm, oriënterende gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners hebben plaats gevonden.
“A” PLACE lijkt wellicht een droom of utopisch, maar voor de verwezenlijking is RECHTOP keihard voor aan het werk.

Reacties gesloten