“A” PLACE

Is een innovatief, kleinschalig, woonproject voor een specifieke doelgroep binnen de daklozen.
Het gaat niet om een vorm van 24-uurs opvang of begeleid/beschermd wonen maar gewoon om wonen.
Het is bedoeld voor met name economische daklozen, mannen en vrouwen, die gewoon buiten de boot vallen, “de ZELFREDZAME”.
ZELFREDZAME mensen, met een baan of met arbeidsambitie en potentie, die actief werken aan het overeind houden of opnieuw opbouwen van hun leven.
Te vaak zie je in de “reguliere” nachtopvang mensen veel verder afglijden, niet door zware complexe problematiek, maar gewoon omdat zij in die omgeving niet overeind blijven.

“A” PLACE is een setting voor gewoon wonen zonder “uitstroom” verplichting
Je eigen voordeur, je eigen adres, je eigen keuken en badkamer met een gewoon huurcontract, huurtoeslag en alles wat daar bij hoort.
Je draagt eigen verantwoordelijkheid voor je woonomgeving maar bent wel deel van een wooncollectief van 5 mensen.
Dus geen huisregels die anders zijn dan de normale regels die van toepassing zijn als je een eigen woning hebt, geen tijden waarop je binnen moet zijn, wel privacy, rust en de randvoorwaarden om op de been te blijven.
“A”PLACE heeft een gemeenschappelijke leefkeuken, maar het collectief maakt zelf uit of, hoe, wanneer en op welke manier zij deze gebruiken.
Dat kan zijn om samen te koken en te eten, gewoon een bak koffie of een spelletje kaart of schaak, maar niets moet.
Het uitgangspunt voor “A” PLACE is dat hoe beter je overeind blijft des te sneller je weer gewoon je zaken op de rit hebt.
Het is uiterst belangrijk is dat je een normaal sociaal en maatschappelijk leven kunt leiden en je netwerk kunt behouden of weer opbouwen, “A”PLACE biedt een basis.

“A” PLACE is niet gekoppeld aan enige vorm van maatschappelijk werk trajecten, geen begeleiding met regievoering, geen geldbeheer, bewindvoering of ander. Natuurlijk zijn er oorzaken die hebben geleid tot “dakloos” worden en waar je aan wilt of moet werken, maar in “A”PLACE doe je dat onder eigen regie en met een aanpak waar jezelf voor kiest. Eventuele onafhankelijke ondersteuning daarbij vindt je ook binnen “A”PLACE omdat de “vaste bewoner” een ervaringsdeskundige is die weet en begrijpt waar je tegen aan loopt en ook de weg weet binnen de hulpverlening.
Maar mogelijk ook ondersteuning van je “buren” want elke bewoner van “A”PLACE heeft zijn eigen kracht en talent.

“A” PLACE is gewoon simpelweg wonen.

Het concept is klaar in schets vorm, oriënterende gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners hebben plaats gevonden.
“A” PLACE lijkt wellicht een droom of utopisch, maar voor de verwezenlijking is RECHTOP keihard aan het werk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.